• Wat is 2D, 3D en 4D echoscopie?

  Een echoscopie ontstaat via ultrageluidsgolven. Deze golven hebben een dermate hoge frequentie, dat die voor de mens niet hoorbaar zijn. De golven worden uitgezonden door een transducer (het gedeelte van het echo-apparaat waarmee de echografiste over de buik beweegt). De golven worden in het lichaam door de organen teruggekaatst waarna ze door het echo-apparaat omgezet worden in beelden die op een monitor verschijnen.

   

  Bij een driedimensionale echo worden een hele reeks van de tweedimensionale beelden door het echoapparaat bij elkaar gevoegd waardoor het beeld diepte krijgt. Het kindje lijkt daardoor veel realistischer dan bij een twee dimensionale opname. De 3D beelden (Life naar je ongeboren kindje kijken!) zijn stilstaande beelden die door ons als kleurenfoto's kunnen worden afgedrukt. Bij 4D echografie komt de tijdsdimensie erbij en hierdoor kan het kindje driedimensionaal bewegend gevolgd worden. Het zijn dus geen stilstaande maar bewegende 3D beelden.

   

  Er zijn er tot nu toe maar een paar echografische bureaus die over 4 D apparatuur beschikken. Omdat wij bij zowel 3D als ook 4D werken met de kwalitatief beste echoapparatuur bent u er verzekerd van dat u de beste krijgt.

 • Hoe wordt de echo gemaakt?

  Het echoconsult duurt 30 minuten en vindt plaats in een ontspannen sfeer in een rustige omgeving. De beelden van de baby kunnen worden gevolgd op een grote monitor en de echografiste zal de beelden deskundig toelichten. Indien de aanstaande ouders dit wensen kan vanaf 14 weken zwangerschap door de echografiste het geslacht worden bepaald. Veel aanstaande ouders hebben namelijk de vraag of het een jongen of een meisje wordt.

   

  Het uitgangspunt van de echo is de baby zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen, zodat er een herkenbare opname van kan worden gemaakt. Er wordt nadrukkelijk niet gekeken naar mogelijke afwijkingen.

  Mocht een afwijking blijken dan wordt in overleg met de ouders contact gezocht met de eigen verloskundige of gyneacoloog waarbij de geconstateerde beelden toegelicht worden

   

  Tijdens de echo wordt van de mooiste beelden een aantal (kleuren)foto's gemaakt die na afloop in een fotomapje worden meegegeven. Ook kan gekozen worden om de gehele echo met geluid op een USB-stick  vast te laten leggen.

 • Wanneer kun je een echo laten maken?

  BabyVision maakt 2 dimensionale opnames vanaf 7 weken totdat het hoofdje van het kindje is ingedaald. In de periode voor 12 weken zwangerschap bestaat op verzoek de mogelijkheid voor een zogenaamde termijnecho. Vanaf 7 weken kan namelijk een kloppend hartje gezien worden. Wel is het hierbij van belang dat de aanstaande moeder vlak voor de echo een ruime hoeveelheid vocht tot zich neemt (geen koolzuurhoudende dranken).

 • Wanneer kunnen wij het beste kijken?

  Zoals reeds gezegd is dat uiteraard erg persoonlijk wanneer je wilt komen kijken omdat elk stadium weer unieke beelden van het kindje geeft. Echter de meeste 2 dimensionale echo's worden gemaakt tussen de 16 en 24 weken zwangerschap omdat dan het kindje nog volledig op het scherm past en het beeld dan heel makkelijk te volgen is. Vooral een flink bewegend kindje is dan heel leuk om te zien omdat het kindje dan in de buik nog volop de ruimte heeft.

  Een 3 cq 4 dimensionale echo maken wij vanaf 12 weken tot ruim 35 weken zwangerschap. Tot zo’n 23 weken is het kindje nog van top tot teen in één beeld te zien. Vanaf 24 weken heeft zich al wat meer babyvet gevormd waardoor het gezichtje meer uitdrukking heeft, maar past niet meer het hele kindje in beeld. In de periode vanaf 30 weken is er meer risico dat mocht de placenta aan de buikzijde liggen het gezicht te dicht hiertegen aanligt. Dit geeft een minder duidelijk beeld. Als uit een eerder echo gebleken is dat de placenta aan de rugzijde van de moeder ligt dan kan tot ruim 35 weken een 3D echo gemaakt worden.

  Voor 4D geldt eigenlijk hetzelfde als 3D echter is het dan juist heel apart om ook een heel klein kindje van nog geen 15 weken zien rond te springen in de baarmoeder, Een heel bijzondere ervaring omdat de aanstaande moeder juist nog helemaal niets voelt.

 • Lukt een 3D-echo altijd?

  Bijna wel. We beschikken kwalitatief gezien over de beste apparatuur echter kunnen wij de ligging van het kindje van tevoren niet beïnvloeden. Verder zijn er een aantal factoren van belang voor de scherpte van het 3D beeld zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Tijdens de echo laten wij het kindje zien zoals het er op dat moment bij ligt. Dat kan dus betekenen dat het kindje met zijn handen voor het gezicht ligt of zelfs helemaal in de placenta wegkijkt. Vooral als het kindje slaapt draait het zich meestal naar de rug van de moeder. Technisch gezien kunnen wij dan een 3/4D maken echter krijgen we dan alleen het achterhoofd in beeld. Zonde. We zullen dan proberen om zoveel mogelijk opnamepogingen te doen, maar we kunnen de ligging van het kindje niet veranderen. Mocht het echt zo zijn dat het kindje tijdens de hele echo naar de rug van de moeder kijkt en wij helemaal niets van het gezichtje te zien krijgen dan mag je van ons in dat geval gratis !!! terugkomen.

   

  Wij willen u erop wijzen dat een herhalingsafspraak niet plaats vindt in de avonduren of op zaterdag.

   

  Omdat wij gebruik maken van het beste systeem weten wij uit ervaring dat de kans op een mooie 3D groot is. In tegenstelling tot veel andere systemen kunnen wij heel snel en op een makkelijke manier achter elkaar steeds nieuwe opnames maken zodat de kans dat wij het kindje mooi in beeld krijgen wel heel erg groot is. Wij wijzen dan ook op de grote kwalitatieve verschillen tussen de 3D-systemen die in Nederland bestaan.

 • Wie maakt de echo?

  Wij hebben gediplomeerde en zeer ervaren echografistes in dienst die allemaal ruimschoots kennis hebben met betrekking tot het maken van een echo bij zwangeren. De ervaring hebben zij allen opgedaan bij het maken van medische echo's in ziekenhuizen.

 • Wordt er ook naar de gezondheid van de baby gekeken?

  Nadrukkelijk moet worden gezegd dat BabyVision een zogenaamde pretecho maakt en daarom graag de beelden laat zien die de aanstaande ouders willen bekijken. Echter juist vanwege de ruime ervaring van de echografistes wordt ook altijd even gekeken of 'alles in orde' is. We kijken bijvoorbeeld naar de hartfunctie, de nieren en de maag en of we beide armpjes en voetjes kunnen zien. Op wens van de ouders is het ook mogelijk om het kindje op te laten meten.

 • Wat gebeurt indien een afwijking gezien wordt?

  Mocht BabyVision op de echo iets bij het kindje ontdekken dat verder medisch onderzoek noodzakelijk maakt dan nemen wij in overleg met de ouders contact op met de betreffende verloskundige / gynaecoloog.

 • Vanaf welk moment kunnen we het geslacht te weten komen?

  BabyVision doet vanaf 14 weken geslachtbepaling. Eerder is ook al mogelijk echter zijn de beelden dan soms nog niet helemaal duidelijk. Mochten wij niet duidelijk kunnen zien of het een jongen of en meisje wordt dan mogen jullie gratis terug komen totdat het wel het geval is.

 • Wij willen het geslacht niet weten, kan dat?

  Uiteraard houden we hiermee rekening mee. Mochten de aanstaande ouders dit niet willen weten dan slaan wij dit 'gedeelte' gewoon over. Het is ook mogelijk dat alleen de moeder of de vader het geslacht willen weten. In dit geval kijken wij wel maar geven wij de uitkomst in een envelop mee zodat altijd nog op een later moment besloten kan worden of men wil weten wat het wordt.

 • Hoeveel personen mag je meenemen naar de echo?

  Dat mogen jullie helemaal zelf bepalen. Er zijn genoeg stoelen aanwezig en voor de kleintjes ligt er speelgoed. Wel attenderen wij de ouders op het feit dat met name hele kleine kinderen nogal teleurgesteld kunnen reageren op de beelden. De echo is namelijk niet zoals zij verwachten een echte foto van de baby.’Uit ervaring is het verder zo dat bij grote groepen er weinig rust aanwezig is om op een plezierige manier van de beelden te kunnen genieten. Een echo van je kindje is een blijft een hele persoonlijke en intieme gebeurtenis.

 • Hoe kunnen wij betalen?

  Na afloop van de echo kunt u contant betalen of pinnen.

 • Hoe krijg ik verdere informatie?

  Indien u meer informatie wilt kunt u bellen met:Delft, tel. 015-257 57 11Wij kunnen u dan ook een folder opsturen. De meeste informatie staat echter al op internet.

 • Wat krijgen wij na afloop mee?

  Na afloop krijgt u de echofoto’s in een fotomapje mee. Deze foto's zijn geprint met een medische Sony printer in XL formaat (veel groter dan ziekenhuisfoto's). Als u kiest voor een opname van uw echo dan krijgt u van ons een USB mee waarop de hele echo staat inclusief geluidsopname. Let op: BabyVision bewaart geen kopie van uw echo-beelden. Het zou zonde zijn als door verlies of technische redenen uw data verloren zouden gaan. Ons advies is dan ook om altijd een back-up van uw USB stick te maken.

 • Is een zwart/wit foto altijd tweedimensionaal?

  Nee, bij een 4D afspraak printen wij de 4D foto's ook in het zwart/wit af.

BEL 06 512 44 882

BabyVision

Uppelse Hoek 19

4286 EM Almkerk (bij Gorinchem)