BEL 06 512 44 882

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

 

1. Echoconsult

Het doel van de echo is niet medisch diagnostisch. De echo geeft de ouders de mogelijkheid een kijkje te nemen naar de baby tijdens de zwangerschap. Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de ongeborene. Mocht echografisch bureau BABY VISION, ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets ontdekken, dan houdt deze zich het recht voor de zwangerschapsbegeleiding in te lichten. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie kan men echografisch bureau BABY VISION nooit aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keus van de individuele cliënt. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echografisch bureau BABY VISION kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht. Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echografische apparatuur. Echografisch bureau BABY VISION neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.

 

2. Betaling

De betaling geschiedt contant of pinnen (behalve in Kerkwijk) per consult. De tarieven kunnen halfjaarlijks aangepast worden. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van echografisch bureau BABY VISION. Zonder schriftelijke toestemming van echografisch bureau BABY VISION is gehele of gedeeltelijke overneming van beeld en geluidsmateriaal uitdrukkelijk verboden.

 

3. De afspraak

Wij willen u er met nadruk op attenderen dat u op tijd voor uw afspraak dient te zijn! Het is jammer als het consult minder tijd duurt en u korter van de beelden van uw kindje kunt genieten.

 

4. Herhalingsafspraak

Het maken van een 3D-herhalingsafspraak dient binnen 1 weken te geschieden omdat anders de mogelijkheid komt te vervallen. Deze herhalingsafspraak vindt niet in de avonduren óf op zaterdag plaats.

Indien van toepassing dient u de DVD weer mee te nemen.

 

5. Gebreken DVD

Eventuele gebreken van een DVD dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de echo gemeld te worden bij BABYVISION. De DVD die wij meegeven is een DVD + RW en u moet er dus rekening mee houden dat deze niet door alle DVD spelers afgespeeld kan worden. Wij adviseren u voorzichtig met de DVD om te gaan.

 

6. Technische gebreken

Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuw consult. Annulering door de cliënt dient minimaal 24 uur voor de afspraak plaats te vinden.

 

7. Algemeen

Echografisch bureau BABY VISION verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

BabyVision

Uppelse Hoek 19

4286 EM Almkerk (bij Gorinchem)